Метакса Христов Гугински

Метакса Христов Гугински (1911-1941) е роден в с. Левочево, Смолянско. Завършва Школата за запасни подофицери в Пазарджик (1932). От есента на 1933 г. е в Москва, а през 1936 г. заминава доброволец в Испания под името Густав Бенеш от Полша. Зачислен е като артилерист в батальона „Домбровски” от 12-та интернационална бригада. През 1937 г. е назначен за командир на батарея „Либкнехт” и получава чин лейтенант. Една година по-късно интернационалните бригади напускат Испания и Гугински емигрира в СССР, от където през 1941 г. е прехвърлен в България с групата на парашутистите. Убит е на 12 октомври 1941 г. край с. Бостина, Смолянско.